ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Από την έναρξη λειτουργίας του ΠΜΣ ΣυΕΠ το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16 μέχρι σήμερα έχουν φοιτήσει  στο ΠΜΣ 70 φοιτητές (Α’ και Β’ κύκλου σπουδών) οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». 

Η πλειοψηφία των φοιτητών κατέχει και άλλο μεταπτυχιακό τίτλο ή τίτλο ειδίκευσης. Όπως απογράφηκε το ακαδ. έτος 2015-16 στους 35 φοιτητές οι 15 ήταν κάτοχοι και άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, και το ακαδ. έτος 2016-17 ,δηλαδή στον Β’ κύκλο σπουδών, οι 13 φοιτητές στους  35, ενώ σημαντικός επίσης αριθμός των φοιτητών είναι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΤΤΕ, ΠΕΣΥΠ, ΕΠΠΑΙΚ).