ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα λειτουργήσει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός».
Εάν ενδιαφέρεσθε  να διδάξετε στο ΠΜΣ, παρακαλώ, αφού πληροφορηθείτε για τα μαθήματα  στο http://syep.masters.aspete.gr/, να αποστείλετε e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. δηλώνοντας το μάθημα που σας ενδιαφέρει, εξειδικεύοντας  και το συγκεκριμένο τμήμα του μαθήματος, μέχρι τις  21/10/2015.
Ακόμη, εάν σας ενδιαφέρει μόνον η εποπτεία διπλωματικών εργασιών, σημειώστε το θεματικό πεδίο που σας ενδιαφέρει.

Η Διευθύντρια του Προγράμματος
 Ράνυ Χ. Καλούρη