ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

26/11/2015

Με την Πράξη 10/25-11-2015 (θέμα 3) του Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Τμήματος επικυρώθηκε ο Τελικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων/Εισαγομένων και Επιλαχόντων φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Για να δείτε τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ.