ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/09/2016

Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Ε.Α.Υ.) του Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός», πριν την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 συνέταξε το συνημμένο Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των αιτούντων για το Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με διενέργεια προφορικών συνεντεύξεων των επικρατέστερων υποψηφίων, όπως προβλέπεται από τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

Για να δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι για την ημέρα και ώρα των συνεντεύξεων θα ειδοποιηθούν οι υποψήφιοι με e-mail.