ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

10/10/2016

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφίων φοιτητών για το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψήφιους για το ενδιαφέρον τους και να τους ενημερώσουμε ότι:

  • Μετά την επικύρωση των πινάκων από το αρμόδιο όργανο, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: Πίνακας Επιτυχόντων/Εισαγομένων, Πίνακας Επιλαχόντων και Πίνακας Αποκλειομένων.
  • Οι επιτυχόντες /εισαγόμενοι θα πρέπει εντός της προβλεπόμενης (4μερης) προθεσμίας να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, καταθέτοντας παράλληλα την α’ δόση των διδάκτρων (1.100€)  στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Όσες θέσεις μείνουν κενές από μη εγγραφή των επιτυχόντων/εισαγομένων θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες με την απόλυτη αξιολογική σειρά που έχουν στους πίνακες.

Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να στείλετε e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

                                                                                        Ουρανία Χ. Καλούρη