ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

13/02/2017

Oι Βιωματικές Πρακτικές Ασκήσεις του Α' εξαμήνου του Β' κύκλου σπουδών θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18-2-2017, από τις 11.00.


Οι Βιωματικές Πρακτικές Ασκήσεις θα έχουν διάρκεια 3 διδακτικές ώρες η καθεμία  και θα αφορούν σε 3 ομάδες .

Αναλυτικά:

    στην κα Κατσαμπούρη Φ.  ανατίθεται Βιωματική Πρακτική Άσκηση σε Ομάδες για το μάθημα Θεωρία και πράξη της Συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Σχολικός επαγγελματικός Προσανατολισμός (3 ώρες Χ 3 ομάδες)
    στην κα Κουμουνδούρου Γ. ανατίθεται Βιωματική Πρακτική Άσκηση σε Ομάδες για το μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣυΕΠ. Τεχνικές και δεξιότητες συμβουλευτικής ψυχολογίας και επαγγελματικής αγωγής. Η συμβουλευτική συνέντευξη. Ψυχομετρία. Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (3 ώρες Χ 3 ομάδες)
    στην κα Μπότου Α. ανατίθεται Βιωματική Πρακτική Άσκηση σε Ομάδες για το μάθημα Διαβίου συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή. Διαχείριση εκπαιδευτικών, συμπεριφορικών, συναισθηματικών κ.ά. δυσκολιών στο χώρο του σχολείου, της εργασίας και της οικογένειας (3 ώρες Χ 3 ομάδες).