ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

06/09/2017

 

Οι 16ες Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας (Journées Internationales de Sociologie du Travail ) έχουν θέμα "Le travail en luttes. Résistances, conflictualités et actions collectives" (Η εργασία στον αγώνα/στους αγώνες. Αντιστάσεις, συγκρούσεις και συλλογικές δράσεις). Πενήντα χρόνια μετά το κίνημα του Μάη του ’68 η 16η διοργάνωση των JIST δίνει την ευκαιρία της διερεύνησης της κεντρικότητας της εργασίας στους κοινωνικούς αγώνες, του μετασχηματισμού  των αγώνων και την επίδραση τους στην εργασία.
Αυτή η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από το Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique - Lise (UMR 3320, Cnam-CNRS) και θα λάβει χώρα στο Cnam, από τις 9 έως 11 juillet 2018.
Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση στην γαλλική εδώ αλλά και στην αγγλική γλώσσα εδώ.

Οι προτάσεις συμμετοχής αναμένονται  πριν τη 1 Νοεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου : https://jist2018.sciencesconf.org/