ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

06/12/2017

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 210698/2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ, εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2017-2018, η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Βιωματικό εργαστήριο προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης» σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.) και ειδικότερα από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΠΜΣ ΣυΕΠ) και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.