ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

15/03/2018

H α΄φάση των παρουσιάσεων των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών του B κύκλου σπουδών του ΠΜΣ "Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός" θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 28 έως και 30 Μαρτίου 2018.

Μετά την επιτυχή παρουσίασή τους, οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΣυΕΠ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..