ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

06/11/2016

Το Πρόγραμμα Ημερίδων του Γ' Εξαμήνου Α' κύκλου σπουδών ακαδ. έτος 2016-2017 βρίσκεται εδώ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

10/10/2016

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφίων φοιτητών για το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψήφιους για το ενδιαφέρον τους και να τους ενημερώσουμε ότι:

  • Μετά την επικύρωση των πινάκων από το αρμόδιο όργανο, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: Πίνακας Επιτυχόντων/Εισαγομένων, Πίνακας Επιλαχόντων και Πίνακας Αποκλειομένων.
  • Οι επιτυχόντες /εισαγόμενοι θα πρέπει εντός της προβλεπόμενης (4μερης) προθεσμίας να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, καταθέτοντας παράλληλα την α’ δόση των διδάκτρων (1.100€)  στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Όσες θέσεις μείνουν κενές από μη εγγραφή των επιτυχόντων/εισαγομένων θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες με την απόλυτη αξιολογική σειρά που έχουν στους πίνακες.

Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να στείλετε e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

                                                                                        Ουρανία Χ. Καλούρη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/09/2016

Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Ε.Α.Υ.) του Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός», πριν την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 συνέταξε το συνημμένο Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των αιτούντων για το Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με διενέργεια προφορικών συνεντεύξεων των επικρατέστερων υποψηφίων, όπως προβλέπεται από τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

Για να δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι για την ημέρα και ώρα των συνεντεύξεων θα ειδοποιηθούν οι υποψήφιοι με e-mail.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

13/10/2016

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ότι η πΓΣΕΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος, στη συνεδρίασή της την Τετάρτη 12-10-2016, επικύρωσε  τους πίνακες Επιτυχόντων/Εισαγομένων, Επιλαχόντων και Αποκλειομένων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ.

Οι επιτυχόντες /εισαγόμενοι θα λάβουν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία του ΠΜΣ σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Υπενθυμίζεται ότι όσες θέσεις μείνουν κενές από μη εγγραφή των επιτυχόντων/εισαγομένων θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες με την απόλυτη αξιολογική σειρά που έχουν στους πίνακες.

Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να στείλετε e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

                                                                                        Ουρανία Χ. Καλούρη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28/09/2016

Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Yποψηφίων του Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» λαμβάνοντας υπόψη επιπρόσθετα δικαιολογητικά και φακέλους των υποψηφίων,  τα οποία  είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα από τους υποψήφιους  στη Σχολή, αλλά δεν είχαν περιέλθει σε γνώση των μελών της  Επιτροπής,  ανακοινώνει Nέο Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων με τα μόρια τους.

Για να δείτε το νέο πίνακα πατήστε εδώ.