Συνέδριο:

«Η Ατομική και η Συλλογική Προσέγγιση στη  Συμβουλευτική  για τη Διαχείριση Κρίσεων και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων»

5 & 6 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση

Η προβληματική γύρω από την ατομικότητα και τη συλλογικότητα είναι  πολυσήμαντη και η σχέση ατόμου  - κοινωνίας πάντοτε ενδιαφέρουσα στο εκάστοτε κοινωνικοοικονομικό  ιστορικό πλαίσιο . Καθώς  ο κοινωνικός ιστός χαλαρώνει και υποχωρεί, η  προσωπική ευθύνη και οι νέου τύπου συλλογικές δράσεις μπορούν να προσφέρουν διεξόδους. Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) θεωρώντας απολύτως επίκαιρο τον επιστημονικό προβληματισμό στα παραπάνω θέματα διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό της, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  με θέμα:

«Η Ατομική και η Συλλογική Προσέγγιση στη  Συμβουλευτική  για τη Διαχείριση Κρίσεων και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις  5 & 6 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα και θα αφιερωθεί στη συμβολή των Αρχάγγελου Γαβριήλ και Παναγιώτη Σαμοΐλη   στην ανάπτυξη της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. και του θεσμού ΣυΕΠ.

Βασικές Θεματικές Ενότητες:

  • Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου.
  • Ο άνθρωπος ως κριτικός και ενεργός πολίτης.
  • Προετοιμασία και εκπαίδευση στη διαχείριση της “αλλαγής”
  • Εκπαίδευση, Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Κοινωνικές Υπηρεσίες. Ο αντισταθμιστικός, κριτικός και απελευθερωτικός τους ρόλος στην παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
  • Συμβουλευτική και συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε περιόδους κρίσης: συμβουλευτική διαζυγίου, διαχείριση πένθους, ανεργία κ.ά.
  • Συμβουλευτική και συμβουλευτική ΑΜΕΑ
  • Συμβουλευτική κρατουμένων –συμβουλευτική επανένταξης
  • Συμβουλευτική και συμβουλευτική σταδιοδρομίας τοξικοεξαρτώμενων
  • Κριτική προσέγγιση του ρόλου των εκπαιδευτικών, των Συμβούλων Σταδιοδρομίας, των  επαγγελματιών που παρέχουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες κ.α στην ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των εξυπηρετούμενων ατόμων

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Συνέδριο: Αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών: Σύγχρονες Τάσεις,

Διλήμματα & Προοπτικές

 

Καλούνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο με ανακοίνωση σχετική με τις παραπάνω θεματικές ενότητες, να αποστείλουν μέχρι τις 31-3-2016 περίληψη της ανακοίνωσής τους στην ελληνική και σε μια διεθνή ξένη γλώσσα (έως 300 λέξεις ανά γλώσσα) στις διευθύνσεις που αναγράφονται παρακάτω.

Η αποδοχή των σχετικών εργασιών θα εξαρτηθεί από την αξιολόγησή τους, η οποία θα γίνει από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής με βάση τη σημασία, την ποιότητα και την πρωτοτυπία τους.

Οι ανακοινώσεις μπορούν να είναι: α) κεντρικές ομιλίες, β) εισηγήσεις σε ομάδες εργασίας και γ) αναρτημένες εργασίες (posters). Η τελική κατάταξή τους σε καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σε συνεργασία με την Επιστημονική. 

Όλες οι εργασίες, εκτός των αναρτημένων ανακοινώσεων, θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου, εφόσον πληρούν τους όρους δημοσίευσης, οι οποίοι θα καθοριστούν αργότερα.

Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες. Για το λόγο αυτό μαζί με την περίληψη της εργασίας αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι η εργασία που υποβάλλεται (ή παραλλαγή της) δεν έχει αυτοτελώς δημοσιευθεί ή δεν έχει υποβληθεί προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή σε συλλογικό έργο.

Κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει στο Συνέδριο με μία μόνο ανακοίνωση, οι συντάκτες της οποίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους τρεις. 

Οι προτάσεις για εισηγήσεις, καθώς και οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στα παρακάτω πρόσωπα:
α) Αικ. Κασιμάτη, Ωλένου 30, 11362, Κυψέλη, Aθήνα,  
β) Δ. Ζμπάινο, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, τκ. Αθήνα,
γ) Αν. Παπαδοπούλου, Μαγνησίας 41, Αιγάλεω, τ.κ. 122 42 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

Γενεόγραμμα: Η Επίδραση της Οικογένειας στις Επαγγελματικές Επιλογές των παιδιών

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιστημονικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:

«Ορίζουσες και Προοπτικές της Εκπαίδευσης»

18-12-2015

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ