Συνέδριο: Αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών: Σύγχρονες Τάσεις,

Διλήμματα & Προοπτικές

 

Καλούνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο με ανακοίνωση σχετική με τις παραπάνω θεματικές ενότητες, να αποστείλουν μέχρι τις 31-3-2016 περίληψη της ανακοίνωσής τους στην ελληνική και σε μια διεθνή ξένη γλώσσα (έως 300 λέξεις ανά γλώσσα) στις διευθύνσεις που αναγράφονται παρακάτω.

Η αποδοχή των σχετικών εργασιών θα εξαρτηθεί από την αξιολόγησή τους, η οποία θα γίνει από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής με βάση τη σημασία, την ποιότητα και την πρωτοτυπία τους.

Οι ανακοινώσεις μπορούν να είναι: α) κεντρικές ομιλίες, β) εισηγήσεις σε ομάδες εργασίας και γ) αναρτημένες εργασίες (posters). Η τελική κατάταξή τους σε καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σε συνεργασία με την Επιστημονική. 

Όλες οι εργασίες, εκτός των αναρτημένων ανακοινώσεων, θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου, εφόσον πληρούν τους όρους δημοσίευσης, οι οποίοι θα καθοριστούν αργότερα.

Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες. Για το λόγο αυτό μαζί με την περίληψη της εργασίας αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι η εργασία που υποβάλλεται (ή παραλλαγή της) δεν έχει αυτοτελώς δημοσιευθεί ή δεν έχει υποβληθεί προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή σε συλλογικό έργο.

Κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει στο Συνέδριο με μία μόνο ανακοίνωση, οι συντάκτες της οποίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους τρεις. 

Οι προτάσεις για εισηγήσεις, καθώς και οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στα παρακάτω πρόσωπα:
α) Αικ. Κασιμάτη, Ωλένου 30, 11362, Κυψέλη, Aθήνα,  
β) Δ. Ζμπάινο, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, τκ. Αθήνα,
γ) Αν. Παπαδοπούλου, Μαγνησίας 41, Αιγάλεω, τ.κ. 122 42 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Γενεόγραμμα: Η Επίδραση της Οικογένειας στις Επαγγελματικές Επιλογές των παιδιών

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιστημονικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:

«Ορίζουσες και Προοπτικές της Εκπαίδευσης»

18-12-2015

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

                                                                     Κρίση/εις, και κόσμοι της εργασίας                                                            

22-12-2015

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ