ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

02/03/2017

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων του Β' Εξαμήνου του Β' κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 βρίσκεται εδώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

01/03/2017

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Β' Εξαμήνου Β' κύκλου σπουδών ακαδ. έτος 2016-2017 βρίσκεται εδώ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

12/11/2016

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Α' Εξαμήνου Β' κύκλου σπουδών ακαδ. έτος 2016-2017 βρίσκεται εδώ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

13/02/2017

Oι Βιωματικές Πρακτικές Ασκήσεις του Α' εξαμήνου του Β' κύκλου σπουδών θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18-2-2017, από τις 11.00.

Read more ...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

06/11/2016

Το Πρόγραμμα Ημερίδων του Γ' Εξαμήνου Α' κύκλου σπουδών ακαδ. έτος 2016-2017 βρίσκεται εδώ