ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Οι παρουσιάσεις αναρτώνται με τη σύμφωνη γνώμη των φοιτητών.

 

Α' Κύκλος Σπουδών 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Διερεύνηση απόψεων ωφελούμενων στη δράση: «Επιχορήγηση ανέργων με επιταγές κατάρτισης: Training Vouchers», σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, στη διαδικασία εισόδου τους στην αγορά εργασίας.

Προγράμματα συμβουλευτικής ενηλίκων: Εμπειρίες γονέων από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα σχολής Γονέων. Διερεύνηση αντιλήψεων για την αποτελεσματικότητα προγραμμάτων  συμβουλευτικής γονέων.

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την εφαρμογή της Συμβουλευτικής και του επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Διαπολιτισμικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

PPT
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική απόφαση: Η περίπτωση των σπουδαστών στο Δημόσιο ΙΕΚ Κηφισιάς.

Η Επαγγελματική Εξουθένωση των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ο ρόλος της Συμβουλευτικής.

PDF
Η συμβουλευτική σε νέους/ες ανέργους: Η περίπτωση των NEETs (Not in Employment, Education, Training).

PDF

Η Αναγκαιότητα της συμβουλευτικής στην Τρίτη Ηλικία. Έρευνα στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αμαρουσίου.
Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Ήπιες Δεξιότητες: Μέθοδος καλλιέργειας των ήπιων δεξιοτήτων μέσα από τα φιλολογικά μαθήματα.

PDF

Πρόσβαση και απόδοση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση του στόχου της ισότητας των ευκαιριών.

Αυτοεκτίμηση - Άγχος και Επαγγελματικές επιλογές μαθητών Λυκείου.

Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γεωπολιτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάβασή τους προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η περίπτωση του Ν. Ευβοίας 2013-2016

Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων των νέων.

PDF

Συμβουλευτική και Mentoring (διαχείριση σχολικής τάξης).

Η επίδραση του εκπαιδευτικού στο Ψυχολογικό Κεφάλαιο του μαθητή και η σχέση του επιπέδου του Ψυχολογικού Κεφαλαίου του μαθητή με τη σχολική επίδοση και την επαγγελματική προσαρμοστικότητά του.

Η σχέση της ελπίδας με την επαγγελματική δέσμευση και την επαγγελματική ταυτότητα: Εμπειρική έρευνα με βάση το εστιασμένο στην ελπίδα μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης.

Η ψυχική ανθεκτικότητα των ναυπηγών-μηχανικών που εργάζονται σε ναυτιλιακές εταιρίες.

PDF

Επαγγελματική ανάπτυξη μαθητών: ο ρόλος των εγχειριδίων της γλωσσικής διδασκαλίας του δημοτικού πέμπτης και έκτης τάξης.

Η διερεύνηση του βαθμού ύπαρξη ενός σκοπού στη ζωή σε Έλληνες εκπαιδευτικούς.
Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του stress στην εργασία.

PDF

Η Επαγγελματική Εξουθένωση (Burnout) των υπαλλήλων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Επαγγελματικοί στόχοι, σχολική επίδοση και εκπαιδευτική επιλογή.

PDF
Κυβερνοχώρος και Συμβουλευτική των ΑΜΕΑ & των Θυμάτων Ενδοοικογενειακής Βίας. PDF
Η αυτοεκτίμηση στο επάγγελμα του Ηθοποιού.

Ο Διευθυντής-Ηγέτης και η συμβολή του στη λειτουργία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Βιωματικές ασκήσεις για τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.

Το Παραμύθι: Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης.

PDF

Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις Συμβουλευτικής.

Ο ρόλος της επικοινωνίας και των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων Β/θμιας εκπ/σης.

PDF

Προς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σχεδιασμός και υλοποίηση.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των Απόψεων Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου Ν. Χανίων). PDF
Παράγοντες που επιδρούν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις των μαθητών της Β’ και Γ' Λυκείου των Μουσικών Σχολείων". Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου.

Η αυτοεκτίμηση, η προσωπικότητα και η σχέση τους με τις επαγγελματικές επιλογές μαθητών Λυκείου

Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία: Πεδία Τεμνόμενα. Διαφορική ανάλυση θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας στη Δια Βίου Ανάπτυξη.

Ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη λήψη Επαγγελματικής Απόφασης των Εφήβων: Οι απόψεις από μαθητές των Ε.ΠΑ.Λ. Χαλκίδος.