ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΔΕ)

 

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Οι παρουσιάσεις αναρτώνται με τη σύμφωνη γνώμη των φοιτητών.

 

Α' Κύκλος Σπουδών 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρουσιάσεις 

Διερεύνηση απόψεων ωφελούμενων στη δράση: «Επιχορήγηση ανέργων με επιταγές κατάρτισης: Training Vouchers», σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, στη διαδικασία εισόδου τους στην αγορά εργασίας.

Προγράμματα συμβουλευτικής ενηλίκων: Εμπειρίες γονέων από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα σχολής Γονέων. Διερεύνηση αντιλήψεων για την αποτελεσματικότητα προγραμμάτων  συμβουλευτικής γονέων.

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την εφαρμογή της Συμβουλευτικής και του επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Διαπολιτισμικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

PPT
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική απόφαση: Η περίπτωση των σπουδαστών στο Δημόσιο ΙΕΚ Κηφισιάς.

Η Επαγγελματική Εξουθένωση των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ο ρόλος της Συμβουλευτικής.

PDF
Η συμβουλευτική σε νέους/ες ανέργους: Η περίπτωση των NEETs (Not in Employment, Education, Training).

PDF

Η Αναγκαιότητα της συμβουλευτικής στην Τρίτη Ηλικία. Έρευνα στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αμαρουσίου.
Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Ήπιες Δεξιότητες: Μέθοδος καλλιέργειας των ήπιων δεξιοτήτων μέσα από τα φιλολογικά μαθήματα.

PDF

Πρόσβαση και απόδοση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση του στόχου της ισότητας των ευκαιριών.

Αυτοεκτίμηση - Άγχος και Επαγγελματικές επιλογές μαθητών Λυκείου.

Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γεωπολιτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάβασή τους προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η περίπτωση του Ν. Ευβοίας 2013-2016

Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων των νέων.

PDF

Συμβουλευτική και Mentoring (διαχείριση σχολικής τάξης).

Η επίδραση του εκπαιδευτικού στο Ψυχολογικό Κεφάλαιο του μαθητή και η σχέση του επιπέδου του Ψυχολογικού Κεφαλαίου του μαθητή με τη σχολική επίδοση και την επαγγελματική προσαρμοστικότητά του.

Η σχέση της ελπίδας με την επαγγελματική δέσμευση και την επαγγελματική ταυτότητα: Εμπειρική έρευνα με βάση το εστιασμένο στην ελπίδα μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης.

Η ψυχική ανθεκτικότητα των ναυπηγών-μηχανικών που εργάζονται σε ναυτιλιακές εταιρίες.

PDF

Επαγγελματική ανάπτυξη μαθητών: ο ρόλος των εγχειριδίων της γλωσσικής διδασκαλίας του δημοτικού πέμπτης και έκτης τάξης.

Η διερεύνηση του βαθμού ύπαρξη ενός σκοπού στη ζωή σε Έλληνες εκπαιδευτικούς.
Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του stress στην εργασία.

PDF

Η Επαγγελματική Εξουθένωση (Burnout) των υπαλλήλων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Επαγγελματικοί στόχοι, σχολική επίδοση και εκπαιδευτική επιλογή.

PDF
Κυβερνοχώρος και Συμβουλευτική των ΑΜΕΑ & των Θυμάτων Ενδοοικογενειακής Βίας. PDF
Η αυτοεκτίμηση στο επάγγελμα του Ηθοποιού.

Ο Διευθυντής-Ηγέτης και η συμβολή του στη λειτουργία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Βιωματικές ασκήσεις για τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.

Το Παραμύθι: Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης και Διάδρασης Πολιτισμών.

PDF

Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις Συμβουλευτικής.

Ο ρόλος της επικοινωνίας και των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων στην αποτελεσματική διοίκηση μονάδων Β/θμιας εκπ/σης.

PDF

Προς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σχεδιασμός και υλοποίηση.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των Απόψεων Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου Ν. Χανίων). PDF
Παράγοντες που επιδρούν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις των μαθητών της Β’ και Γ' Λυκείου των Μουσικών Σχολείων". Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου.

Η αυτοεκτίμηση, η προσωπικότητα και η σχέση τους με τις επαγγελματικές επιλογές μαθητών Λυκείου

Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία: Πεδία Τεμνόμενα. Διαφορική ανάλυση θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας στη Δια Βίου Ανάπτυξη.

Ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη λήψη Επαγγελματικής Απόφασης των Εφήβων: Οι απόψεις από μαθητές των Ε.ΠΑ.Λ. Χαλκίδος.

 

B' Κύκλος Σπουδών 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΔΕ 

 Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Ο ρόλος του Συμβούλου.

Η σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της επαγγελματικής ανάπτυξης και επαγγελματικής ωριμότητας των μαθητών λυκείου.

 Η  μέθοδος Perkins ως εργαλείο συμβουλευτικής.

 Συναισθηματικοί παράγοντες και παράμετροι προσωπικότητας ως προς τη σχέση τους με την επίλυση προβλημάτων από τους εκπαιδευτικούς.

To έμμεσο ψυχικό τραύμα σε εργαζόμενους σε Δομές Προσφύγων στην Περιοχή της Κ. Μακεδονίας κατά την Περίοδο της προσφυγικής Κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

 Ο  συμβουλευτικός ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων.

 Διερεύνηση των προβληματισμών και των απόψεων των γονέων σχετικά με την επιλογή επαγγελματικής εκπαίδευσης από τα παιδιά τους.
 Εξομολόγηση  και Συμβουλευτική.

 Μαθησιακές Δυσκολίες στη Β/θμια Εκπαίδευση. Ο ρόλος της Συμβουλευτικής.

 Επιλογή Προσωπικού: Μέθοδοι - Τεχνικές - Εργαλεία. Η Συνέντευξη ως Μέθοδος Επιλογής Προσωπικού. Μελέτη Περιπτώσεων.

 Απόψεις ενηλίκων εκπαιδευομένων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για την  επανένταξή τους στην αγορά εργασίας . Η περίπτωση του προγράμματος voucher "κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29 - 64 ετών σε κλάδους αιχμής " στο νομό Αττικής.

 Σχέδιο ζωής για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες: Συμβουλευτική Παρέμβαση σε Δομή Φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφύγων και ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την υποστήριξη τους.

 Η συμβολή της  Λαϊκής Λογοτεχνίας στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίας : οι απόψεις των εκπαιδευτικών.

 Το επαγγελματικό γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας ως σημαντικός παράγοντας στην επιλογή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής  πορείας του ατόμου.

 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επιρροή της κακής επικοινωνίας στην εμφάνιση επαγγελματικών συγκρούσεων στο χώρο των ΕΠΑΛ.

 Η Ψυχική Ανθεκτικότητα των Προπονητών των Special Olympics Hellas. 

 Ο καθοδηγητικός ρόλος των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως μία μετασχηματιστική εμπειρία.

 Συμβουλευτική του Κοινωνικού Αποκλεισμού.
 Μετάβαση, στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, μαθητών που φοιτούν στη ειδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προβλήματα και Προοπτικές.

 Η αφήγηση ως εργαλείο ανίχνευσης του τύπου δεσμού στη συνέντευξη ενηλίκων για το δεσμό.

 Η αναγκαιότητα εφαρμογής Σχολικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: οι απόψεις των εκπαιδευτικών.

 Η ψυχική ανθεκτικότητα των μελών των αντιτρομοκρατικών ομάδων.
 Η τέχνη και οι Εκφραστικές δημιουργικές δραστηριότητες στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό: συμβολή στη διαμόρφωση ενός καινοτόμου προγράμματος για τον Σ.Ε.Π. στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΛ.

 Η Τέχνη της Φωτογραφίας στη Συμβουλευτική Διαδικασία :

 Η φωτογραφία ως εργαλείο Προσωπικής ανάπτυξης.

Η αξία  των κοινωνικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση της επείγουσας ιατρικής

 

 H Διαχείριση της οροθετικότητας στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Ο ρόλος των γονέων στις εκπαιδευτικές αποφάσεις – μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Γενικού Λυκείου - Η περίπτωση του Δήμου Αχαρνών.

 Επαγγελματική αποκατάσταση πρώην τοξικομανών: Η συμβολή του ΚΕΘΕΑ.

 Συμβουλευτική οροθετικών κρατουμένων στο ΣΔΕ του Κορυδαλλού.

 Επισιτιστική Ασφάλεια και Συμβουλευτική: παρεμβάσεις σε γονείς για τη βελτίωση της διατροφής των παιδιών με σκοπό την καλύτερη ανάπτυξη και μάθηση.

 Χρήση και αξιοποίηση δικτυακών εργαλείων, από  τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ που διδάσκουν ή έχουν διδάξει το  μάθημα του Σ.Ε.Π., για την μελέτη της επίδρασης του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δημόσιων επαγγελματικών Λυκείων στην Ελλάδα.

 Η συμβουλευτική στους ρομά. Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία.

 Η Βιωματική μάθηση ως παράγοντας προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης στην εκπαίδευση ενηλίκων.