Συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Αντιρατσιστική και διαπολιτισμική συμβουλευτική

ΠΜ (σύμφωνα με ECTS): 10

Τίτλος Ενότητας

Συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Αντιρατσιστική και διαπολιτισμική συμβουλευτική

1. Περιγραφή της ενότητας-Μαθησιακοί Στόχοι/Αποτελέσματα

Η συνεργασία με ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα αποτελεί αναγκαιότητα και προσφέρει πολλές δυνατότητες. Συγχρόνως όμως δημιουργεί επιπλοκές που δεν λύνονται αυτονόητα. Κάτι που είναι θετικό σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο, αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε ένα άλλο (π.χ. τύποι μάνατζμεντ, άσκηση κριτικής, στυλ επικοινωνίας, μέθοδοι διεξαγωγής συζητήσεων κ.τ.λ.). Οι φοιτητές/τριες, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση: να αναγνωρίζουν το ρόλο των γενετικών και κοινωνικό-πολιτισμικών παραγόντων στην ανθρώπινη ανάπτυξη, να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής της συμβουλευτικής και του προασανατολισμού σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (μειονότητες, ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ, να συνδυάζουν την θεωρία, την έρευνα και την εφαρμογή που εστιάζεται στην ανθρώπινη ανάπτυξη και ειδικότερα στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, να μελετούν μέσα από βιβλιογραφία-αρθρογραφία και διαδικτυακές πηγές, να εξοικειωθούν με τη σύγκριση πολιτικών-μεθόδων-τεχνικών, να οργανώνονται σε ομάδες εργασιας σε συγκεκριμένο ερευνητικό πλαίσιο, να αξιοποιούν τις σύγχρονες δυνατότητες δικτύωσης και συμμετοχής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Περίγραμμα ενότητας

Το κοινωνικό φύλο και η σχέση του με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Η εκπαιδευτική πολιτική για το θεσμό ΣΥΠ και η σύνδεσή της με την κοινωνική και μεταναστευτική πολιτική για τις εργασιακές σχέσεις. Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες- Ερευνητικά Μοντέλα. Συμβολή των Υπηρεσιών και Φορέων Συμβουλευτικής, Συμβουλευτική ΑΜΕΑ, Διαφορετικότητα-Κουλτούρα-Υποκουλτούρα-Πολιτισμική Ταυτότητα. Ρατσισμός-Ξενοφοβία-Κοινωνικός και Επαγγελματικός Αποκλεισμός.  Παραβατικότητα Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων-Ανηλίκων. Απασχόληση-Κρίση-Ανεργία και Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες. Διαχείριση κρίσεων-Εξαρτήσεις-Εθισμός. Χαρισματικά και ταλαντούχα άτομα-Μαθησιακές Δυσκολίες. Φαινόμενα Κοινωνικού-Επαγγελματικού Αποκλεισμού-Ρατσισμού-Ξενοφοβίας. Ρόλος της Κουλτούρας και Υποκουλτούρας-Πολιτισμικής Ταυτότητας. Προφίλ Συμβούλου-Μέντορα Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας και δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας όταν οι συνθήκες είναι αποθαρρυντικές ή αποδιοργανωτικές ή «διαφορετικές». Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές-Προγράμματα.  Συμβουλευτική για μετανάστες, παλιννοστούντες, αλλόθρησκους. Εξαρτήσεις, Ψυχικές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς: συμβουλευτική αντιμετώπιση -η διαδικασία της παραπομπής στη συμβουλευτική.