Για να διαβάσετε το ΦΕΚ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πατήστε εδώ